>>ด้านวิศวกรรม
>>ด้านสิ่งแวดล้อม
>>ด้านการมีส่วนร่วมฯ

 

 

 

 

 

 

 

 


กระทรวงคมนาคม
จังหวัดสงขลา

 

 

 

 
 

กรมเจ้าท่า 

   
โทรศัพท์ : 0-2233-1311-8  
โทรสาร : 0-2236-7248
   

 

   
   
  กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา  
 
   
ด้านวิศวกรรม  
บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ จำกัด
เลขที่ 90/18-90/20  อาคารสาธรธานี ชั้น 9 ถนนสาธรเหนือ
      แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
         
   
ด้านสิ่งแวดล้อม/ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  
บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด
43/833-4 ซอยอัมรินทร์นิเวศน์ หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
      เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220  
      โทรศัพท์ 0-2522-7365 ต่อ 127,142  โทรสาร 0-2522-7569  
     

E-mail : enrich.pp@gmail.com,  songkhlaport2@gmail.com

 
         
         
         
   
  E-mail : ssp2project@gmail.com